ELS CONTES DE L'EVANGELI

(les paràboles)

EN PREPARACIÓ