ELS BENEFICIS D'ESCOLTAR CONTES

Afavoreix el vincle afectiu entre l’adult i l’infant.

Potencia que descobreixin i entenguin el món que els envolta.

Ajuda a desenvolupar la imaginació, la fantasia i la creativitat.

Desperta la curiositat en els infants.

Afavoreix el gust per la lectura i l’adquisició d’un bon hàbit lector.

Possibilita que identifiquin i expressin sentiments i emocions.

Afavoreix el procés de maduració de la personalitat de l’infant. 

Permet treballar les pors que tenen els infants (mort, foscor, solitud…).

Treballa la capacitat d’atenció, l’escolta i la memorització. 

Possibilita l’aprenentatge natural de la llengua materna. 

 Afavoreix el desenvolupament intel·lectual dels infants.

Permet treballar valors fonamentals.

Afavoreix que siguin empàtics i aprenguin a posar-se en el lloc dels altres. 

Permet que coneguin situacions i fets diferents de les seves vivències.

Potencia el coneixement de la cultura i les tradicions. 

Afavoreix que reflexionin i desenvolupin el seu propi criteri.

Possibilita que aprenguin a conversar i dialogar.

Potencia que adquireixin coneixements de manera senzilla i motivadora.

Afavoreix que aprenguin a escoltar amb atenció i a ser pacients.

Potencia que enriqueixin la llengua i adquireixin nou vocabulari.

Enriqueix el coneixement cultural dels infants.

Permet que treballin l’estructuració espaciotemporal.

Possibilita que descobreixin temàtiques molt variades.

24- Afavoreixen la capacitat d’expressió dels infants.

25- Permet iniciar-se en el codi moral, diferenciant els termes bo i dolent.