JOCS DE FALDA

Els jocs de falda deuen ser unes de les activitats literàries més primerenques de la humanitat. Reben aquest nom perquè la majoria d'aquests jocs es desenvolupen damunt de les cames de l'adult que seu en una cadira o tamboret. L'infant assegut sobre les cames de l'adult, davant per davant, interactua amb aquest a partir de moviments del cos acompanyat amb cantarelles i cançons.

Amb els jocs de falda enfortim la relació infant-adult, la confiança mútua, eduquem el moviment, desenvolupament el coneixement de les diverses parts del cos, treballem les primeres cantarelles que ens apropen al llenguatge musical, treballem el llenguatge oral enriquint el vocabulari de l'infant...


Quins són els objectius d'aquesta formació?

  • Conèixer els aspectes beneficiosos que ens aporten els jocs de falda.

  • Conèixer i aprendre diverses tipologies de jocs de falda.


A qui va dirigida aquesta formació?

  • Mares i pares amb fills d'entre 0 i 2 anys.

  • Àvies i avis.

  • Educadores i educadors d'escoles bressol.


Durada de la formació?

Aquesta formació està pensada per una durada d'uns 40 minuts. En la mesura que sigui possible seria interessant que l'adult vingui acompanyant de l'infant. Els jocs de falda són adequats fins als dos anys.

En cas que no es pugui participar amb el nen o nena, caldrà portar una nina per poder facilitar el seguiment de la sessió.


Material de suport:

Un cop finalitzada la formació, es farà arribar a cada participant un material digital amb la descripció detallada de cada joc de falda amb la seva cantarella i música corresponent.


Recomanacions:

  • Aquesta formació es realitzarà amb un màxim de deu famílies.

  • En la mesura del possible, és bo que hi puguin participar els membres de referència de l'infant (pare-mare; pare-pare; mare-mare...)


Un parell d'exemples:

Per escoltar els àudios, cliqueu a sobre del títol.

Bim-bom

Arri, arri, somereta

Audios extrets del CD integrat en el llibre "Tat!" editat per Arola Editors..