TUÏTCONTES

Els Tuïtcontes són contes molt breus que inicialment estaven pensats per ésser publicats en el Twitter, d'aquí en deriva el nom. La característica comú que tenen tots ells, és que integren una frase feta catalana amb l'objectiu de visibilitat la riquesa de la llengua catalana en aquest àmbit lingüístic.

Les frases fetes i la seva definició les extrec del "Diccionari de frases fetes" de Joana Raspall i Joan Martí. El Tuïtconte és de la meva autoria.